دررفتگی مفصل شانه

شولدر جونت یا مفصل هومرال مفصلی هست. که به وسیله هم استخوان هم بافت نرم هم یکسری عناصر بیومکانیک استیبل می شود .

 

انواع دررفتگی شانه

1- قدامی که سر استخوان بازو به جلو کتف جابجا می شود.

2-خلفی که سر استخوان کتف به پشت شانه در می رود.

3-چند حالت جلو ، عقب ، پایین و در همه جهات یا مولتی دایرکشنال دررفتگی ایجاد شود.

علت آن ممکن است شل بودن مادرزادی میگاال های شانه یا مشکلات عصبی عضلانی یا آسیب دیدگی عناصر محافظ مفصل باشد.

در صورتی که ضربه باعث آسیب دیدن عناصر استخوانی یا بافت نرم یاایجاد دررفتگی مفصل شود.

نیاز به جراحی آرتروسکوپی دررفتگی مفصل شانه دارد.

در صورتی کع علت دررفتگی شل بودن لیگامال های مفاصل باشد با فیزیوتراپی درمان می  شود.

تمــاس با ما
آدرس مطــب : تهـران ، خیـابـان شـریعتی خـیابان شـهید دسـتگردی ، پـلاک ۳۴ ، سـاختمان پزشکان حکیـم
تلفــن : 02122221516
آدرس بــیمارستان : تـهران ، بالاتر از ونـک ، کـوچه لـیدا ، بیـمارستان محـب مهر
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد دکتر حسن درتاج (فوق تخصص جراح شانه و ارتوپد) محفوظ می باشد .